Her başarılı kuruluşta olduğu gibi Şirketimizin de hedeflerini insan kaynaklarından aldığı güçle gerçekleştirebilmektedir.  FENSU, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, üstün nitelikli insan kaynağının teminine, çalışanlarının sürekli gelişimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya önem vermektedir.

FENSU en iyileri bünyesine katabilmek adına sürekli çalışma yapmakta olup,  çalışma arkadaşlarımızı seçmekteki önemli kriterlerden biri Yetkinliktir. Takım çalışması, sonuç odaklılık, yaratıcılık diğer önem verdiğimiz kriterlerdir.  

Fensu'ya başvurmak için linkteki formun doldurulması gerekmektedir.